•  shutterstock_87961369

  • shutterstock_34788514

  • slide1
  • #
  • #
  • #

ปฏิทินกิจกรรม

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยห่างไข้ไกลโรค

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยห่างไข้ไกลโรค...

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐม[...]
แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเสียง

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเสียง...

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐม[...]
แผนการจัดกิจกรรมหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
  

วิดิโอ

กิจกรรมสาขาปฐมวัย

 Document  อบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการ
 Compass  การทดลองการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

บทความและสาระน่ารู้

ตอบข้อสงสัยในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ตอบข้อสงสัยในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเ[...]
การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

การจัดทำสารนิทัศน์เป็นการจัดทำข้อมูลที่เ[...]
กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แ[...]

 

จุดประกายความคิด

[wp_rss_multi_importer category="4"]

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การสอนแบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การสอนแบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การสอนแบบโครงงานในโครงการบ้านนักวิทยาศาส[...]

 

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง