กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง โครงงานอาหารกลางวัน โดย Josie Floerchinger, Dunlop Exemplary Preschool, DesMoine, Iowa แปลและเรียบเรียงโดย อิทธิพงษ์ โลกุตรพล ผู้ชำนาญ สสวท.

อ่านรายละเอียด… กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

Link to: The Lunch Projectfig30

 

 

 

 

ภาพจาก http://ecrp.uiuc.edu/v7n1/floerchinger.html