การอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) สสวท.

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) เพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

– ภาคกลาง  วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ

– ภาคเหนือ  วันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จ.เชียงใหม่

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี

– ภาคใต้  วันที่ 7-10 เมษายน 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง