แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเทียนพรรษา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท.

ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และนางผานิต ล่มกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และ นางเกศรินทร์ พิมพ์ทราย และนางอุดมลักษณ์ จารุนาค โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร)

Download หน่วยเทียนเข้าพรรษา