เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21”(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in 21st Century)” ระหว่าง 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุชุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อให้ ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาลให้เข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ สสวท. ขอเชิญครู นักวิชาการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2559 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง วันละ 700 บาท ลงทะเบียนครบ 3 วันลดเหลือ […]

เชิญร่วมส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21″(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in 21st Century)” ระหว่าง 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อให้ ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาลให้เข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาและ mini-workshop ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “จากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา จุดตัดหรือรอยต่อ” “การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วม” “เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย” และการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในการนี้ สสวท. ขอเชิญครู นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการแบบโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 […]

การอบรม CT-CT เยอรมนี-ไทย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกๆ ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ จะจัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่าง CT จากประเทศเยอรมนี และ CT ประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 นี้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบเรื่องใด สามารถฝากคำถามได้ที่ earlychildhoodipst@ipst.ac.th

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูอนุบาลศูนย์ฯ จ.ศรีสะเกษ

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย โรงเรียนบ้านสดำ จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพให้กับครูแกนนำปฐมวัยในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านสดำ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558

การอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) สสวท.

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) เพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ – ภาคกลาง  วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ – ภาคเหนือ  วันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จ.เชียงใหม่ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี – ภาคใต้  วันที่ 7-10 เมษายน 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง