กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เรื่องโครงงาน”อาหารกลางวัน” โดย Josie Floerchinger, Dunlap Exemplary Preschool, Des Moines, Iowa แปลและเรียบเรียงโดยอิทธิพงษ์ โลกุตรพล ผู้ชำนาญ สสวท.

อ่านรายละเอียด กรณีตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน