ใบไม้

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ สื่อการเรียนรู้

ส่วนประกอบของใบไม้
ใบไม้มีการเรียงตัวของใบ เส้นใบ ขอบใบและรูปร่างของใบแตกต่างกันไป
รูปร่างของใบไม้ ได้แก่

รูปกลม

รูปสามเหลี่ยม
รูปขอบใบ เช่น
ขอบใบต่างๆ
xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx
   

แนวคิดสำหรับเด็ก

ใบไม้มีหลายชนิด มีสีของใบ ขนาด รูปร่าง ผิวสัมผัส ลักษณะของขอบใบ เส้นใบ ก้านใบแตกต่างกัน