เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21”(Early School Readiness in 21st Century)

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 (Early School Readiness in 21st Century)” ระหว่าง 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุชุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อให้ ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาลให้เข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ในการนี้ สสวท. ขอเชิญครู นักวิชาการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2559
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง วันละ 700 บาท ลงทะเบียนครบ 3 วันลดเหลือ 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตรตามเงื่อนไขของ สสวท.

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) now proposes the 3rd early childhood and primary science, mathematics, and technology education conference on “School Readiness in the 21st Century” on June 30 – July 2, 2016 at the Hotel Windsor Suites & Convention, Bangkok, Thailand. This conference will provide a platform for kindergarten and primary school teachers to present and share their experiences in classroom research, attend mini-workshops, and also join the seminar on several issues concerning early childhood education.

IPST would like to invite teachers and educators to participate in this conference. Please see the tentative conference program as indicated below. Online registration will be available from May 1 – June 15, 2016.
Registration fee: 700 Baht per day or 2,000 Baht for 3 days
Certificate will be provided according to IPST’s condition.

Click ดูรายละเอียด
กำหนดการงานประชุมวิชาการ Conference Program
ตารางกำหนดการงานประชุมวิชาการ
รายละเอียดงานประชุมวิชาการ Conference Detailดูรายละเอียดงานประชุมวิชาการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Registerลงทะเบียน