การอบรม CT-CT เยอรมนี-ไทย

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกๆ ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ จะจัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่าง CT จากประเทศเยอรมนี และ CT ประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 นี้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบเรื่องใด สามารถฝากคำถามได้ที่ earlychildhoodipst@ipst.ac.th