การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูอนุบาลศูนย์ฯ จ.ศรีสะเกษ

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย โรงเรียนบ้านสดำ จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพให้กับครูแกนนำปฐมวัยในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านสดำ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558