แผนการจัดกิจกรรมหน่วยโรงเรียนของเรา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และ นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

Download หน่วยโรงเรียนของเรา