6 ปัจจัยที่บ่งชี้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับชั้นนั้น สามารถพิจารณาได้จาก 6 ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้คุณภาพของการทำโครงงาน (The Six A’s of Project-Based leaning) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย เอเดรีย สเตนเบิร์ก (Adria Steinberg)

อ่านรายละเอียด… 6 ปัจจัยหลักที่บ่งชี้ถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ