แผนการจัดกิจกรรมหน่วยประสาทสัมผัส

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท.

ผู้ออกแบบแผน นางสาวนภาพิน แดนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ และ นางธนัชพร คำจันทร์แก้ว นางสังวาล วิบูลย์พันธ์ นางสาวลำดวน ปัญญาคำ และ นางสาวศิริพรรณ พุทธิมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย

Download หน่วยประสาทสัมผัส