แผนการจัดกิจกรรมหน่วยฝนจ๋า

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และ นางผานิต ล่ามกิจจา โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ Download หน่วยฝนจ๋า

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยประสาทสัมผัส

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางสาวนภาพิน แดนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ และ นางธนัชพร คำจันทร์แก้ว นางสังวาล วิบูลย์พันธ์ นางสาวลำดวน ปัญญาคำ และ Read More.

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยเทียนพรรษา

เขียนโดย earlychildhood เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน นางอรวรรณ ปินตา และนางผานิต ล่มกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และ นางเกศรินทร์ พิมพ์ทราย และนางอุดมลักษณ์ จารุนาค โรงเรียนพิบูลมังสาหาร Read More.

แผนการจัดกิจกรรมหน่วยการเปลี่ยนแปลงของสาร (ดินเหนียว)

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยครูแกนนำปฐมวัย สสวท. ผู้ออกแบบแผน  นางกันต์ฤทัย นาห้วยทราย โรงเรียนบ้านคุณแม่ Download หน่วยการเปลี่ยนแปลงของสาร(ดินเหนียว)

วิชา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ สื่อการเรียนรู้

เพื่อพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย

แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการเรียนรู้

“การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)” เป็นคำที่เราคุ้นเคยมานาน แต่การสืบเสาะหาความรู้นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสังเกตและจดบันทึก

ธรรมชาติและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการเรียนรู้

“การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)” เป็นคำที่เราคุ้นเคยมานาน แต่การสืบเสาะหาความรู้นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสังเกตและจดบันทึก

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการเรียนรู้

“การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)” เป็นคำที่เราคุ้นเคยมานาน แต่การสืบเสาะหาความรู้นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสังเกตและจดบันทึก